શ્રી અંકિત મહેતા ગરીબ પરિવારો ની મુલાકાતે

“सत्य और अर्डिसा” की राह पर चलते गुजरात को आज़ाद करवाए
October 2, 2020
કોપોરેશન ની ચુંટણી અંતર્ગત આર.એસ.પી.ની ખાસ બેઠક….
October 17, 2020

શ્રી અંકિત મહેતા ગરીબ પરિવારો ની મુલાકાતે

શ્રી અંકિત મહેતા ચૂંટણી ના નેતૃત્વ માં રાષ્ટ્રીય સમાજ પક્ષ ના દક્ષિણ ગુજરાત ના તમામ કાર્યકરો દ્વારા 42 થી વધારે ગરીબ પરિવારો ની મુલાકાત લેવામાં આવી અને તેમની સમશ્યા ઓ સાંભળી ને તેનું નિરાકરણ કરવાનું વચન આપવામાં આવ્યું સાથે સાથે ગરીબ બાળકો ને કીટ આપવામાં આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *